22 oktober
2016

Växjö Marathon går på cykel- och gångbanor samt parkvägar runt Växjösjön. Underlaget består av ca 85 % asfalt och 15 % packad grus.
Första varvet är 5725 m, resterande sju är 5210 m per varv.
Höjdskillnad per varv är ca 2 m.

Karta parkering

N/A °C i Växjö
Banan

Växjö kommun.

PM o VÄNNER

Best Western

runningcoach